เดนมาร์ก

ศิริลงทะเบียนข้อมูลเกี่ยวกับคุณในเรื่องของมันทึกตอนที่คุณปรับใช้สำหรับบ้านหลังได้รับอนุญาตหรือนามสกุลของบ้านหลังได้รับอนุญาติกับศิริง ศิริบันทึกข้อมูลอย่างเช่นชื่อของคุณเพศวันแห่งชาติกำเนิดและ น คุณอยากจะพาท่านเข้าสู่จิตใจของข้อมูลจดทะเบียนเกี่ยวกับคุณในเรื่องที่ บันทึกและคุณมีสิทธิ์ที่จะทำให้ขัดข้องเพื่อข้อมูลที่ซึ่งคุณคิดว่าคิดผิดนะ ถ้าคุณต้องการให้ใครติดต่อกลับมาเลยหรือในหรือคัดค้านให้ข้อมูลศิริได้จดทะเบียนเกี่ยวกับคุณติดต่อศิริง ศิริงต้องถูกต้อง,ลบหรือบล็อคข้อมูลซึ่งพิสูจน์ว่าเป็น น