รองรักษาต่างประเทศของช่-กลางเมืองบริการถ้าคุณต้องตัดสินบนลูกหรือภรรยาองดูแลรักษาออกจากประเทศซึ่งมี อะไรกับพวกเดียวกัน ในช่โดยเดนมาร์กนะที่ช่ออาจจะ และเจอในเดนมาร์กนะ มันเป็นภาษีระหว่างประเทศการรักษาซึ่งสะสมและชิงช่วยคุณนะ ถ้าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่ช่องทำในหนึ่งขอนอร์ดิกประเทศ(ฟินแลนด์,สวีเดน,นอร์เวย์หรือไอซ์แลน)คุณสามารถติดต่อ ตรงด้านภาษีระหว่างประเทศการรักษาซึ่งสามารถตั้งข้อหาคนช่วยคุณนะ ถ้าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่ช่องทำในคนอื่น -ประเทศ(กับคนยกเว้นของอังกฤษ)และคดีนี้เริ่มต้นหลังจากที่ นะ มิถุนายน,คุณต้องปรับใช้ที่ น ทุกคนสำคัญสัมพันธ์กับเครื่องช่วยคลังสื่อและการกู้คืนของต่างประเทศ ø จะเริ่มขึ้นในรัฐอคนนึง ถ้าคุณมีต่างประเทศกับการตัดสินใจลูกหรือภรรยาองดูแลรักษาออกจากประเทศซึ่งไม่ใช่งานปาร์ตี้เดียวกันกับที่ ในช่โดยเดนมาร์กนะที่ช่ออาจจะไม่เป็น และเจอในเดนมาร์กนะ แทนที่จะเป็นคุณสามารถค้นหาของรัฐผู้บริหารบนถานที่ของเดนิชสักชิ้นช่วยคุณนะ